top of page
99E1632D-E1D3-44EC-A792-8E0FC5DF0EDA.jpg
Program: Obraz

Plan turnieju jest wstępnym planem. W zależności od ilości zgłoszonych par plan może ulec minimalnym zmianom.  


The tournament schedule is a preliminary plan. Depending on the number of pairs submitted, the plan may be subject to minimal changes.

Program: Tekst

Pobierz Plan Programu / Download Program Plan

Pobierz
Program: Pliki
bottom of page