Plan turnieju jest wstępnym planem. W zależności od ilości zgłoszonych par plan może ulec minimalnym zmianom.  


The tournament schedule is a preliminary plan. Depending on the number of pairs submitted, the plan may be subject to minimal changes.